izbornik

Odaberite idealan aparat za vašu tvrtku ili ured

Provjerena i postojana kvaliteta napitaka
na zadovoljstvo naših korisnika

NECTA OPERA

NECTA OPERA

Širina: 600 mm
Visina: 1830 mm
Dužina: 740 mm
Težina: 130 kg
Dužina otvoreno: 1200 mm

NECTA CONCERTO

NECTA CONCERTO

Širina: 600 mm
Visina: 1700 mm
Dužina: 740 mm
Težina: 125 kg
Dužina otvoreno: 1250 mm

NECTA CONCERTO TOUCH

NECTA CONCERTO TOUCH

Širina: 600 mm
Visina: 1700 mm
Dužina: 740 mm
Težina: 135 kg
Dužina otvoreno: 1250 mm

NECTA CANTO

NECTA CANTO

Širina: 650 mm
Visina: 1830 mm
Dužina: 760 mm
Težina: 170 kg
Dužina otvoreno: 1320 mm

NECTA KIKKO

NECTA KIKKO

Širina: 536 mm
Visina: 1700 mm
Dužina: 695 mm
Težina: 114 kg
Dužina otvoreno: 1115 mm

NECTA KIKKO + SNACKY

NECTA KIKKO + SNACKY

NECTA SOLISTA

NECTA SOLISTA

Širina: 750 mm
Visina: 1550 mm
Dužina: 813 mm
Težina: 200 kg
Dužina otvoreno: 1360 mm

NECTA KIKKO MAX

NECTA KIKKO MAX

Širina: 540 mm
Visina: 1830 mm
Dužina: 650 mm
Težina: 126 kg
Dužina otvoreno: 1120 mm